Lavameel - vrijdag 19 maart 2021

Lavameel
 

 
Lavameel is zeer geschikt als bodemverbeteraar en zorgt ervoor dat de plant meer weerstand krijgt tegen ziekten en plagen. Lavameel is fijngemalen vulkanisch gesteente. Het gesteentemeel is rijk aan silicium en is goed opneembaar voor planten. Silicium maakt de celwanden van de planten sterker. Dit heeft als gevolg dat de plant meer weerstand biedt tegen ziekten en plagen. De samenstelling van Lavameel maakt het product tot een uitstekende structuurverbeteraar van de bodem. Het bevat veel sporenelementen en mineralen wat een arme grond weer vruchtbaar maakt. De Magnesium zorgt voor groener blad of gras.

 
Lavameel heeft ook een positieve effect van het bestrijden van emelten en engerlingen in uw gazon.
 

Lees hier verder onder ( bron Biolit )

DE BIOACTIEVE BIOLITMINERALEN
Biolit bestaat uit speciaal vulkanisch gesteentemeel, dat de meeste mineralen in bijzonder gunstige verhoudingen voor planten in plant-beschikbare vorm bevat in vergelijking met basalt, graniet, zeoliet of kalk. Dit komt vooral tot uiting in de vorming van wortelmassa, die e.B. is bij aardbeien vier keer groter wanneer BIOLIT wordt gebruikt.Het bijzondere van de BIOLIT ligt in de unieke basis silicic verwering. De principes van deze verwering zijn bekend en gemakkelijk te vinden op Wikipedia "Silica Weathering".Het gevolg van deze silicic verwering: de pH stijgt slechts langzaam (binnen 3 maanden) na het aanbrengen van BIOLIT en in tegenstelling tot het aanbrengen met kalk is er geen groeistop in planten en/of bodembacteriën.

Biolit chemische:
 
SILICON
Silicium is erg belangrijk voor planten als bescherming tegen biotische en abiotische stress. Kiezelweefselafzettingen verhogen de bescherming tegen schimmels, insecten en pathogene ziektekiemen (bacteriën).Het hoge siliciumgehalte in de BIOLIT stabiliseert de klei-humuscomplexen in de rhizoshäre (we kunnen dit op elk moment live op ons terrein laten zien - van mei tot oktober) en verbetert de wateropslagcapaciteit. Planten worden resistenter. Het bodemleven wordt geactiveerd. Het fosfor dat in de grond is gebonden, wordt geactiveerd door silicium en in de plantencyclus gebracht. Meer informatie over de oplossing van P door silicium Veel bodems die toevoerniveau A (d.w.z. tekort) in fosfor hebben, ontwikkelen zich positief met BIOLIT-toediening, hoewel het P-gehalte slechts 0,5% is. Het geheim ligt in de oplossing van gebonden P door Si door zijn wisselaar functie bij de bezettingsplaatsen.
 
KLEIMINERALEN
De kleimineralen in bioLIT zijn essentieel bij de vorming van klei-humuscomplexen
 
FOSFOR
Fosfor vereist voor de algehele structuur van het lichaam. Fosfor is een centraal bouwmateriaal van al het leven, zonder welke mensen, dieren en planten niet kunnen bestaan. Fosfor gebonden in permanente humus is moeilijk te verkrijgen voor planten, tenzij de grond voldoende siliciumvoorraad heeft.
 
CALCIUM
Calcium is nodig voor veel processen in de plant, maar vooral voor het groeiproces. In de cellen heeft het een regulerend effect en het draagt bij aan de stabiliteit van de plant. BIOLIT de-hälot 5,2% basis effectief CaO, calciumcarbonaat.
 
MAGNESIUM
Magnesium magnesium is een onmisbare en vitale voedingsstof voor de groei van de plant, die zich in het bladgroen (chlorofyl) van elk blad bevindt. Bij een gebrek aan magnesiumtoevoer worden de bladeren vergeeld. De assimilatieprestaties worden dus aanzienlijk beïnvloed. 
 
IJZER
IJzer is een essentieel spoorelement voor alle planten en heeft een beslissende invloed op de plantengroei en fruitopbrengsten.
 
ZWAVEL
Zwavel heeft een beslissende invloed op het effect van stikstof. Taken in de plant: - Essentiële bouwsteen voor aminozuren en enzymen - Belangrijk voor chlorofylbalans en eiwitvorming - Belangrijk voor de vorming van vitamines en groeibevorderende enzymen. - Voor een efficiënt gebruik van N. - In geval van S-deficiëntie neemt het nitraat toe in de planten. - De nauwe interactie van stikstof en zwavel wordt uitgedrukt in de N/S-verhouding. Zwavel verhoogt zo de efficiëntie van stikstofbemesting.
 
MANGAAN
Een gebrek aan mangaan leidt tot verminderde vruchtbaarheid tot onvruchtbaarheid, groeistoornissen met groeivertragingen en misvormingen van bot en skelet. Bij een pH-waarde van 5, in het geval van kalk aanwezig is, bestaat het risico van de bepaling van boor, ijzer, potas, koper, mangaan, magnesium en zink.
 
ZINK
 
Zink is een van de essentiële sporenelementen. Het is erg belangrijk voor groei en rijping. Zink is ook een belangrijk onderdeel van veel enzymen of een van hun co- factoren.
 
 SELENIUM Selenium werkt als een antioxidant. Het draagt bij aan de preventie van immuunziekten van planten. Selenium is een essentieel spoorelement. Het moet regelmatig in kleine hoeveelheden door voedsel worden gevoerd, omdat het lichaam zelf geen selenium kan produceren. Alleen planten kunnen het anorganische selenium dat in de grond aanwezig is via hun wortels absorberen en opslaan.
 
MOLYBDEEN
Molybdeen is een bestanddeel van enzymen. In peulvruchten is het belangrijk voor de stikstoffixatie van de knobbelbacteriën. De inname van molybdeen bevordert een stabiel klavergehalte in blijvend grasland. Molybdeen is ook betrokken bij het fosfaatmetabolisme. In het geval van een molybdeendeficiëntie worden groei en fotosynthese geremd en kan nitraat zich ophopen in de plant. EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN (MICROFLOR)Actieve micro-organismen Elke soort actieve micro-organismen (d.w.z. fotosynthesebacteriën, melkzuurbacteriën, gisten) heeft zijn eigen belangrijke functie. Wanneer de actieve micro-organismen zich in de bodem vermenigvuldigen als een gemeenschap, vermenigvuldigen de voorouderlijke belangrijke micro-organismen zich ook. Op deze manier wordt het microbe-leven rijk en herstellen de microbiële ecosystemen in de bodem zich, waardoor schadelijke micro-organismen worden onderdrukt. Gisten De gisten produceren stoffen, zoals hormonen en enzymen, activeren de deling van cellen en wortels.  Hun afscheidingen zijn nuttige substraten voor actieve micro-organismen, zoals melkzuurbacteriën. Melkzuurbacteriën melkzuurbacteriën fungeren als een sterke sterilisator. Al miljoenen jaren zijn ze een natuurlijk antibioticum voor de bodem en reguleren ze het milieu. Deze bacteriën onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen de snelle afbraak van organisch materiaal. Melkzuurbacteriën hebben het vermogen om de voortplanting van Fusarium, een schadelijk micro-organisme, te onderdrukken. Over het algemeen verzwakken Fusarium-voorvallen de planten, waardoor ziekten worden bevorderd en zo de schadelijke nematoden optreden. Nematoden nemen geleidelijk af wanneer melkzuurbacteriën de verspreiding en activiteit van Fusarium onderdrukken. Uit onderzoek van onze Nederlandse verkooppartner bleek een verdubbeling van het aantal melkzuurbacteriën in de bodem - vier weken na toediening van Biolit - en een verviervoudiging van de protozoa in de bodem.
 
Fotosynthesebacteriën Deze bacteriën produceren nuttige stoffen uit afscheidingen van wortels, organisch materiaal of uit schadelijke stoffen die ontstaan tijdens rottingsprocessen. Deze nuttige stoffen bevorderen de groei en ontwikkeling van planten. Fotosynthesebacteriën zijn echter cruciaal. Fotosynthesebacteriën ondersteunen de activiteit van andere micro-organismen en exploiteren de stoffen die door andere micro-organismen worden geproduceerd. Op deze manier verhogen fotosynthesebacteriën in de bodem het aantal andere effectieve micro-organismen, zoals .B mycorrhiza. Dit verbetert de oplosbaarheid van fosfaten in de bodem en maakt het meer plantvriendelijk.
Mycorrhiza kan de bindingscapaciteit van stikstof verhogen in peulvruchten.
 
 
 
  


Terug naar de vorige pagina >